ASUS A4110 user manual download (Page 33 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 66
Універсальний ПК ASUS
33
Розділ 3:
Робота з ОС Windows® 10
Перший запуск
Під час першого увімкнення Універсального ПК ASUS з'являється
ряд екранів, які допомагають налаштувати операційну систему
Windows® 10.
Щоб вперше запустити Універсальний ПК ASUS:
1.
Натисніть кнопку живлення на Універсальному ПК
ASUS. Зачекайте кілька хвилин, доки не з'явиться екран
налаштування.
2.
З екрану налаштування виберіть регіон і мову, застосовані на
Універсальному ПК ASUS.
3.
Уважно прочитайте умови ліцензійної угоди. Виберіть
I accept.
(Я погоджуюсь.)
4.
Виконуйте інструкції на екрані, щоб настроїти такі основні
елементи:
Персоналізація
Вихід на зв'язок
Налаштування
Ваш обліковий запис
5.
Після настройки основних елементів Windows® 10 переходить
до інсталяції програм і бажаних параметрів. Переконайтеся,
що Універсальний ПК ASUS отримує живлення під час
налаштування.
6.
Після завершення процесу налаштування, з'явиться
початковий екран.
ПРИМІТКА:
Екрани цієї глави подано лише в якості прикладу.
Sample
This manual is suitable for devices