ASUS A4110 user manual download (Page 29 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 66
Універсальний ПК ASUS
29
Користування жестами на сенсорному
екрані
Ж
естами можна запускати програми і входити до налаштувань
Універсального ПК ASUS. Функції можна активувати жестами руки на
панелі сенсорного екрану Універсального ПК ASUS.
Проведення від лівого краю
Проведення від правого краю
Проведіть пальцем від лівого
краю екрана, щоб запустити
Task view (Перегляд задач).
Проведіть пальцем від лівого
краю екрана, щоб запустити
Action Center (Центр
підтримки).
ПРИМІТКА:
Ці знімки екрана наведено лише для довідки. Вигляд
панелі сенсорного екрану може відрізнятися залежно від моделі.
Користування сенсорними жестами на екрані у
Windows® 10
Жестами можна запускати програми і входити до налаштувань
Універсального ПК ASUS. Функції можна активувати жестами руки на
панелі сенсорного екрану Універсального ПК ASUS.
Sample
This manual is suitable for devices