ASUS A4110 user manual download (Page 21 of 66)

Languages: Ukrainian
Pages:66
Description:ASUS A4110 user’s manual for Ukrainian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 66
Універсальний ПК ASUS
21
Розділ 2: Користування
Універсальним ПК ASUS
Розташування Універсального ПК ASUS
Р
озташуйте Універсальний ПК ASUS на пласкій поверхні, такій як стіл
або парта, і витягніть підставку так, щоб вона закріпилася на місці.
Злегка натисніть на панель дисплею, щоб петлі клацнули, і
відергулюйте нахил Універсального ПЕ під кутом від 15SDgr до
38SDgr градусів.
ВАЖЛИВО!
Встановлюйте Універсальний ПК обома руками.
Оберніть Універсальний ПК у вказаному діапазоні, щоб не
пошкодити його.
38
o
(+2
o
)
15
o
(+2
o
)
Sample
This manual is suitable for devices