ASUS A4110 user manual download (Page 9 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 64
Sikkerhedsinformation
Denne ASUS All-in-One PC er konstrueret og testet til at opfylde
de seneste sikkerhedsstandarder for informationsteknologiudstyr.
Af hensyn til din sikkerhed er det imidlertid vigtigt, at du læser
nedenstående sikkerhedsinstruktioner.
Installation af systemet
Læs og følg alle dokumentationens anvisninger, inden du bruger
systemet.
Brug ikke produktet nær vand eller varmekilder som f.eks. en
radiator.
Anbring systemet på en stabil over²ade.
Dækslets åbninger er til ventilation. Bloker eller tildæk ikke
disse åbninger. Sørg for rigeligt med ventilationsrum omkring
systemet. Anbring aldrig noget i ventilationsåbningerne.
Brug produktet i omgivelser med temperaturer mellem 0˚C og
40˚C.
Hvis du bruger en forlængerledning, skal du kontrollere, at de
samlede ampere-speci±kationer for enheder, der forbindes
til forlængerledningen, ikke overstiger dennes ampere-
speci±kationer.
Forsigtighed under brugen
Gå ikke på netledningen og anbring ikke noget oven på den.
Spild ikke vand eller anden væske på systemet.
Når der er lukket for systemet, strømmer der stadig en lille
smule strøm gennem dette. Inden rengøring af systemet, skal
du altid ³erne alle net-, modem- og netværksledninger fra
stikkontakterne.
ASUS All-in-One PC
9
Sample
This manual is suitable for devices