ASUS A4110 user manual download (Page 7 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 64
Konventioner brugt i denne vejledning
For at fremhæve nøgleoplysninger i denne brugervejlening, vises
meddelelserne på følgende måde:
VIGTIGT
! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal
følges for at udføre en opgave.
BEMÆRK
: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips,
som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.
ADVARSEL!
Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som
skal følges af hensyn til din sikkerhed, når du udfører opgaver, og for at
forhindre beskadigelse af data og komponenter i din All-in-One PC.
Typogra±
Fed
=dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.
Kursiv = dette indikerer hvilke taster på tastaturet, du skal trykke på.
ASUS All-in-One PC
7
Sample
This manual is suitable for devices