ASUS A4110 user manual download (Page 61 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 64
REACH
Idet vi overholder REACH (registrering, vurdering og godkendelse af
samt begrænsninger for kemikalier) bestemmelserne, o´entliggør vi
vores produkters kemiske sto´er på ASUS REACH webstedet http://csr.
asus.com/english/REACH.htm.
Globale regler vedrørende miljøbeskyttelse -
overholdelse og erklæring
ASUS følger “grønt design” konceptet ved fremstillingen af sine
produkter og sørger for, at hvert stade i et ASUS produkts livscyklus er
i overensstemmelse med globale regler vedrørende miljøbeskyttelse.
Derudover giver ASUS releveante oplysninger baseret på lovkrav.
oplysninger vedrørende lovregler, som ASUS overholder:
Japan JIS-C-0950 erklæringer vedrørende materialer
EU REACH SVHC
Korea RoHS
ASUS Genbrug / Returservice
ASUS’s genbrugs- og returprogrammer skyldes vores forpligtelse til at
opfylde de højeste standarder indenfor miljøbeskyttelse. Vi tror på at
±nde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter,
batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst
http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om
genbrug i de forskellige lande.
ASUS All-in-One PC
61
Sample
This manual is suitable for devices