ASUS A4110 user manual download (Page 60 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 64
SKIL IKKE AD
Garantien dækker ikke, hvis produktet
har været skilt ad af brugere
Advarsel vedrørende lithium-ion batteri
PAS PÅ:
Fare for eksplosion, hvis batteriet anbringes forkert.
Udskift kun med samme eller lignende type batteri anbefalet
af fabrikanten. Borskaf batterier i henhold til producentens
anvisninger.
Udsæt ikke for væsker
Udsæt og brug den IKKE i nærheden af væsker, regn eller fugt. Dette
product er ikke vand- og olietæt
Dette symbol med den overkrydsede a´aldscontainer på hjul angiver,
at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige
knapcellebatterier) ikke må bortska´es med et almindelige
husholdningsa´ald. Tjek de lokale regler vedrørende bortska´else af
elektroniske produkter.
Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsa´aldet. Symbolet
med den overkrydsede a´aldscontainer på hjul indikerer, at batteriet
ikke må anbringes sammen med husholdningsa´ald.
ASUS All-in-One PC
60
Sample
This manual is suitable for devices