ASUS A4110 user manual download (Page 59 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 64
Kanal til trådløs drift for forskellige domæner
Nordamerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 til CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 til CH14
Europa ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 til CH13
CE mærke advarsel
Dette er et Klasse B produkt. I private miljøer kan dette produkt
forårsage radiointerferens, i hvilket tilfælde kræves, at brugeren træ´er
de nødvendige forholdsregler.
Wi-Fi, der bruger 5150-5350 MHz skal begrænses til indendørs brug i
lande, der er anført i tabellen:
AT
BE
BG
CZ
DK
EE
FR
DE
IS
IE
IT
EL
ES
CY
LV
LI
LT
LU
HU
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SI
SK
TR
FI
SE
CH
UK
HR
ASUS All-in-One PC
59
Sample
This manual is suitable for devices