ASUS A4110 user manual download (Page 58 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 64
Ændringer eller modi±kationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af
den part, der er ansvarlig for udstyret, kan ugyldiggøre brugerens ret til
at betjene udstyret.
Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende
to vilkår: (1) Enheden må ikke udsende skadelig interferens. (2) Enheden
skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan
forårsage uønsket drift.
Da denne enhed bruger frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz, må den kun
bruges indendørs.
RF eksponeringsadvarsel
Dette udstyr skal installeres og betjenes i overensstemmelse med
de medfølgende instruktioner, og antennen/antennerne, der bruges
til denne sender, skal installeres mindst 20 cm væk fra alle personer,
ligesom de ikke må placeres eller bruges sammen med nogen anden
antenne eller sender. Slutbrugere og installatører skal forsynes med
antenneinstallations- og senderanvisninger, så de kan overholde
grænsen for radiofrekvenseksponering.
VIGTIGT!
Det er ulovligt at bruge enheden udendørs på frekvensbåndet
5,15 ~ 5,25. Denne enhed har ingen Ad-hoc-kapaciteter til 5250~5350 og
5470~5725 MHz.
FORSIGTIG:
Enhver ændring eller modi±kation, der ikke er udtrykkeligt
godkendt af forhandleren af denne enhed, kan annullere brugerens ret til
at betjene udstyret.
ASUS All-in-One PC
58
Sample
This manual is suitable for devices