ASUS A4110 user manual download (Page 57 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 64
Tillæg
Federal communications commission erklæring
Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne
for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications
Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere
fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer.
Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det
ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne,
kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen.
Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i
en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio
eller ³ernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for
udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen
ved hjælp af en, eller ²ere af følgende foranstaltninger:
Reorienter eller ±nde en anden placering til modtageantennen.
Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det,
hvor modtageren er forbundet.
Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.
Bemærkninger
ASUS All-in-One PC
57
Sample
This manual is suitable for devices