ASUS A4110 user manual download (Page 53 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 53 of 64
Kapitel 4: Genopretning af
systemet
Sådan går du i BIOS-kon±guration
BIOS (Basic Input and Output System) lagrer systemindstillinger for
hardware, der skal bruges til systemstart i pc’en.
Under normale omstændigheder sikrer standardindstillingerne
af BIOS optimal ydeevne under de ²este betingelser. Du skal ikke
ændre standardindstillingerne af BIOS med undtagelse af i følgende
situationer:
En fejlmeddelelse vises på skærmen under systemstart og
anmoder dig om at køre BIOS-opsætningen.
Du har installeret en ny systemkomponent, der kræver yderligere
indstillinger eller opdateringer af BIOS.
ADVARSEL!
Forkerte BIOS-indstillinger kan medføre ustabilitet og fejl ved
start af pc’en. Det anbefales stærkt kun at ændre BIOS-indstillingerne med
hjælp fra uddannet serviceteknikere.
Gå hurtigt i BIOS
Sådan åbner du din BIOS:
Når din alt-i-et pc er slukket, skal du holde tænd/sluk-knappen
nede i mindst 4 sek. for at få adgang til BIOS’en direkte.
Tryk på tænd/sluk-knappen, for at tænde din ASUS Alt-i-et pc, og
tryk derefter på <F2> eller <Del> under opstart.
BEMÆRK:
POST (Power-On Self Test) er en serie af softwarestyrede
diagnostiske test, der kører, når du tænder for Alt-i-et pc’en.
ASUS All-in-One PC
53
Sample
This manual is suitable for devices