ASUS A4110 user manual download (Page 51 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 64
Sådan sættes din ASUS Alt-i-et pc til at dvale
For at sætte dit ASUS Alt-i-et pc på dvale, skal du:
eller
Åbn startmenuen, Vælge
>
Sleep
(Dvale)
, for at sætte din ASUS Alt-i-et pc i dvale.
På login-skærmen, skal du vælge
>
Sleep
(Dvale).
Tryk på
for at åbne nedlukningsvinduet.
Vælg
Sleep (Slumre)
i rullemeunen, efterfulgt af
OK.
BEMÆRK:
Du kan også sætte din ASUS Alt-i-et pc i dvale, ved at trykke én
gang på tænd/sluk-knappen.
ASUS All-in-One PC
51
Sample
This manual is suitable for devices