ASUS A4110 user manual download (Page 50 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 64
Sådan slukker du for din ASUS All-in-one PC
Din ASUS Alt-i-et pc kan slukkes på en af følgende måder:
eller
Åbn startmenuen, og vælg
>
Shut
down (Luk ned)
, for at lukke ned på normal vis.
På login-skærmen, skal du vælge
>
Shut
down (Luk ned)
.
Tryk på
for at åbne
nedlukningsvinduet. Vælg
Shut Down (Luk ned
)
på rullelisten, og tryk derefter på
OK
.
Hvis din ASUS All-in-one PC ikke reagere, skal du
holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 4 sek.,
indtil din ASUS All-in-one PC slukker.
ASUS All-in-One PC
50
Sample
This manual is suitable for devices