ASUS A4110 user manual download (Page 48 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 64
Tilslutning til netværk via kabel
Du kan også tilslutte til netværk via kabel, som f.eks. lokalnetværk og
bredbåndsforbindelser til Internet, med LAN-porten på din ASUS Alt-i-
et pc.
BEMÆRK:
Kontakt din netværksudbyder (ISP) for oplysninger om,
eller din netværksadministrator for hjælp med, at kon±gurere din
Internetforbindelse.
For at kon±gurere dine indstillinger henvises til følgende procedurer.
VIGTIGT!
Sørg for at netværkskablet er tilsluttet LAN-porten på din ASUS
Alt-i-et pc og et lokalnetværk, før du udfører følgende.
Kon±gurering af en dynamisk IP/PPPoE
netværksforbindelse
eller
1.
Tryk på
Settings (Indstillinger).
2.
Vælg
Network & Internet (Netværk og Internet).
3.
Vælg
Ethernet > Network and Sharing Center
(Netværk- og delingscenter).
4.
Vælg dit LAN-netværk, efterfulgt af
Properties
(Egenskaber)
.
5.
Vælg
Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
,
efterfulgt af
Properties (Egenskaber)
.
6.
Vælg
Obtain an IP address automatically (Hent
automatisk en IP-adresse)
, efterfulgt af
OK
.
BEMÆRK:
Fortsæt til de næste trin, hvis du bruger en PPPoE-forbindelse.
ASUS All-in-One PC
48
Sample
This manual is suitable for devices