ASUS A4110 user manual download (Page 47 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 64
ASUS All-in-One PC
47
eller
1.
Åbn
Settings (Indstillinger)
i startmenuen.
2.
Vælg
Devices (Enheder)
,
efterfulgt af
Bluetooth
,
for at søge efter Bluetooth-enheder.
3.
Vælg en enhed på listen. Sammenlign
adgangskoden på din ASUS Alt-i-et pc med
adgangskoden, der er sendt til den valgte enhed.
Hvis de er ens, skal du trykke på
Yes (Ja)
, for at
danne par mellem din ASUS Alt-i-et pc og enheden.
BEMÆRK:
På nogle bluetooth-enheder bliver du muligvis
bedt om at indtaste adgangskoden fra din ASUS Alt-i-et
pc.
Bluetooth
Brug Bluetooth til at gøre det lettere at overføre data trådløst til og fra
andre Bluetooth-enheder.
Parring med andre Bluetooth-enheder
For at overføre ±ler, skal du oprette en Bluetooth-forbindelse mellem
din ASUS Alt-i-et pc og andre Bluetooth-enheder. Dine enheder
forbindes på følgende måde:
Sample
This manual is suitable for devices