ASUS A4110 user manual download (Page 43 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 64
ASUS All-in-One PC
43
Løsningscenter
Løsningscenteret samler meddelelserne fra dine apps på ét sted, hvor
du kan læse dem. Centeret har også et nyttigt afsnit "Quick Actions"
(Hurtige handlinger) for neden på siden.
Sådan åbnes Løsningscenteret
Klik på ikonet
på proceslinjen eller stryg indad fra
skærmens højre kant.
Placer musemarkøren over ikonet
på proceslinjen,
og klik på det.
Tryk på
på dit tastatur.
Sample
This manual is suitable for devices