ASUS A4110 user manual download (Page 42 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 64
ASUS All-in-One PC
42
Sådan bruges fastgørelsesfunktionen
eller
1.
Åbn app'en, som skal fastgøres.
2.
Træk i app'ens titellinje og slip app'en ved
skærmkanten, for at fastgøre den.
3.
Åbn en anden app og gentag trinene ovenfor, for
at fastgøre den.
1.
Åbn app’en, som skal fastgøres.
2.
Hold ±ngeren på knappen
, og brug derefter
piletasterne til at fastgøre app'en.
3.
Åbn en anden app og gentag trinene ovenfor, for
at fastgøre den.
Sample
This manual is suitable for devices