ASUS A4110 user manual download

For Devices:ASUS A4110   and 1 more
Languages:Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 64
ASUS All-in-One PC
39
Sådan fastgøres ²ere apps til startmenuen
Åbn siden
All apps (Alle apps)
, hold ±ngeren på app'en,
som skal fastgøres til startmenuen, og tryk derefter på
Pin to Start (Fastgør til start).
Åbn siden
All apps (Alle apps)
, hold musemarkøren
over app'en, som skal fastgøres til startmenuen, højreklik
på den og vælg
Pin to Start (Fastgør til start).
Åbn siden
All apps (Alle apps)
, tryk på
på app'en,
som skal fastgøres til startmenuen, og vælg derefter
Pin
to Start (Fastgør til start).
Sådan fastgøres dine apps til proceslinjen
Hold ±ngeren på app'en, og tryk på
Pin to tastbar
(Fastgør til start).
Hold musemarkøren over app'en, højreklik på den og
tryk derefter på
Pin to taskbar (Fastgør til proceslinje).
Brug piletasterne til at ±nde app'en. Tryk på
, og
vælg
Pin to taskbar (Fastgør til proceslinjen).
Sample