ASUS A4110 user manual download

For Devices:ASUS A4110   and 1 more
Languages:Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 64
ASUS All-in-One PC
38
Sådan frigives appsene
Hold ±ngeren på app'en, og tryk derefter på ikonet
.
Hold musemarkøren over app'en, højreklik på den og
tryk derefter på
Unpin from Start (Frigør fra start).
Brug piletasterne til at ±nde app'en. Tryk på
, og
vælg
Unpin from Start (Frigør fra start).
Sådan ændres størrelsen på dine apps
Hold ±ngeren på app'en, tryk på
og vælg app-feltet,
hvis størrelse skal ændres.
Hold musemarkøren over app'en, højreklik på den og
tryk derefter på
Resize (Tilpas størrelse)
, og vælg den
ønskede størrelse på app-feltet.
Brug piletasterne til at ±nde app'en. Tryk på
, vælg
Resize (Tilpas størrelse)
og vælg den ønskede størrelse
på app-feltet.
Sample