ASUS A4110 user manual download

For Devices:ASUS A4110   and 1 more
Languages:Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 37 of 64
ASUS All-in-One PC
37
Sådan bruges Windows® appsene
Brug trykskærmen på din ASUS Alt-i-et pc, til at starte, tilpasse og lukke
dine apps.
Sådan åbnes Windows® apps fra startmenuen
Tryk på app'en, for at åbne den.
Hold musemarkøren over app'en, og klik på den for at
åbne den.
Brug piletasterne til at se appsene igennem. Tryk på
for at åbne en app.
Sådan tilpasses dine Windows® apps
Du kan ²ytte, ændre størrelse, frigør eller fastgøre apps til proceslinjen
på startmenuen på følgende måde:
Sådan ²yttes dine apps
Hold ±ngeren på app'en, og træk og slip den på en ny
placering.
Placer musemarkøren over app'en, og træk og slip
app'en på en ny placering.
Sample