ASUS A4110 user manual download

For Devices:ASUS A4110   and 1 more
Languages:Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 64
ASUS All-in-One PC
35
Åbn startmenuen
Tryk på startknappen
nederst til venstre på
skrivebordet.
Hold musen over startknappen
nederst til venstre
på skærmen, og tryk på den.
Tryk på tasten med Windows-logoet
på dit
tastatur.
Sådan åbnes programmer fra startmenuen
Startmenuen bruges mest til at åbne programmerne, der er installeret
på din ASUS Alt-i-et pc.
Tryk på det ønskede program, for at åbne det.
Hold musemarkøren over programmet, og tryk på det
for at åbne det.
Brug piletasterne til at se programmerne igennem. Tryk
for at åbne det.
BEMÆRK:
Vælg
All apps (Alle apps)
nederst i venstre vindue, for at se en
komplet liste i alfabetisk rækkefølge over programmerne og mapperne på
din ASUS Alt-i-et pc.
Sample