ASUS A4110 user manual download (Page 33 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 64
ASUS All-in-One PC
33
Sådan startes den første gang
Når du tænder din ASUS Alt-i-et pc for første gang,
vises en række
skærmbilleder, der vejleder dig i kon±guration af de grundlæggende
indstillinger i Windows® 10 operativsystemet.
Sådan startes den første gang:
1.
Tryk på tænd-sluk-knappen på din All-in-One PC. Vent i nogle
minutter, før kon±gurationsskærmen vises.
2.
Vælg det sprog du ønsker at bruge på din Alt-i-et pc på
opsætningsskærmen.
3.
Læs licensvilkårene, og tryk derefter på
I Accept (Acceptér)
.
4.
Følg instruktionerne på skærmen for at kon±gurere følgende
grundelementer:
Personaliser
Gå online
Indstillinger
Din konto
5.
Efter kon±guration af de grundlæggende punkter, fortsætter
Windows® 10 med installationen af
dine programmer og
foretrukne indstillinger.
6.
Skrivebordet vises, når opsætningen er færdig.
BEMÆRK:
Skærmbillederne i dette kapitel er kun til reference.
Kapitel 3: Sådan arbejdes med
Windows® 10
Sample
This manual is suitable for devices