ASUS A4110 user manual download (Page 27 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 27 of 64
ASUS All-in-One PC
27
Sådan tænder du din All-in-One PC
Slut den medfølgende strømadapter til
DC IN
-stikket på bagsiden (1 og
2), og tryk derefter på
Power button (tænd/sluk-knappen)
for oven på
bagsiden (3) på din ASUS Alt-it-et pc, for at tænde for systemet.
BEMÆRK:
For oplysninger om at slukke for din All-in-One PC henvises til
afsnittet
Sådan slukker du for din All-in-One PC
under Sådan arbejdes med
Windows® 10.
Sample
This manual is suitable for devices