ASUS A4110 user manual download (Page 21 of 64)

Languages: Danish
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Danish
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 64
ASUS All-in-One PC
21
Kapitel 2: Sådan bruges din
All-in-One PC
Anbringelse af All-in-One PC
Stil din ASUS Alt-i-et pc på en ²ad over²ade, såsom et bord/skrivebord,
og træk støttefoden ud indtil den klikkes på plads.
For at justere din Alt-i-en pc fra mellem 15º og 38º, skal du trykke
forsigtigt på skærmen, indtil hængsel siger en klik-lyd.
VIGTIGT!
Sørg for at bruge begge hænder, når du opstiller din Alt-i-et pc.
Din Alt-i-et pc må kun justeres inden for den angivne vinkel, eller kan
den gå i stykker.
38
o
(+2
o
)
15
o
(+2
o
)
Sample
This manual is suitable for devices