ASUS A4110 user manual download (Page 9 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 64
Sikkerhetsinformsjon
Denne ASUS All-in-One PC designet og testet for å møte de siste
sikkerhetsstandardene for IT-utstyr. Det er derimot viktig at du for din
egen sikkerhet leser følgende sikkerhetsinstruksjoner.
Sette opp systemet
Les og følg instruksjonene i dokumentasjonen før du bruker
systemet.
Ikke bruk dette produktet nær vann eller en varmekilde som en
radiator.
Sett opp systemet på en stabil over²ate.
Åpningene på kassen er ment for ventilasjon. Ikke blokker eller
dekk til disse åpningene. La det være nok rom rundt systemet for
tilstrekkelig ventilasjon. Du må aldri føre inn noen gjenstander
inn i ventilasjonsåpningene.
Bruk dette produktet i miljø med en romtemperatur mellom 0˚C
og 40˚.
Hvis du bruker en skjøtekabel, kontroller at den totale amperen
for enhetene ikke overstiger den maksimale amperen for
skjøteledningen og kontakten.
Forholdsregler
Ikke tråkk på strømledningen eller legg noe på den.
Ikke søl vann eller annen væske på systemet.
Når systemet er slått av, kan en liten mengde elektrisk
spenning fremdeles ±nnes. Koble alltid fra all strøm, modem og
nettverkskabler fra stikkontakten før du rengjør systemet.
ASUS Alt-i-én-PC-en
9
Sample
This manual is suitable for devices