ASUS A4110 user manual download (Page 8 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 64
Alle illustrasjoner og skjermbilder i denne veiledningen er
kun ment som en referanse. Egentlige produktspesi±kasjoner
og skjermbilder fra programvaren kan variere fra område til
område. Besøk ASUS-websiden www.asus.com for den aller siste
informasjonen.
Ikoner
Ikonene nedenfor viser enhetene som kan brukes for å fullføre
oppgaver eller prosedyrer på ASUS Alt-i-én-PC-en.
= Bruk styreplaten.
= (valgfritt) Bruke den trådløse musen.
= (valgfritt) Bruke det trådløse tastaturet.
ASUS Alt-i-én-PC-en
8
Sample
This manual is suitable for devices