ASUS A4110 user manual download (Page 7 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 7 of 64
Begreper som brukes i denne
veiledningen
For å utheve viktig informasjon i denne brukerveiledningen, presenteres
meldingene på denne måten:
VIKTIG!
This message contains vital information that must be followed to
complete a task.
TIPS:
Denne meldingen inneholder tilleggsinformasjon og tips som kan
hjelpe deg med å fullføre oppgaver.
ADVARSEL!
Denne meldingen inneholder viktig informasjon som må
følges når du utfører visse oppgaver av sikkerhetsgrunner, slik at du ikke
skader Alt-i-én-PC-en og komponentene i den.
Skrifttyper
Fet
=Dette indikerer en meny eller et element som skal velges.
Kursiv = Dette viser hvilke taster du skal trykke på på tastaturet.
ASUS Alt-i-én-PC-en
7
Sample
This manual is suitable for devices