ASUS A4110 user manual download (Page 63 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 63 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
63
Produktet er i samsvar med
Energy Star
ENERGY STAR er et fellesprogram mellom
U.S. Environmental Protection Agency og U.S.
Department of Energy for å hjelpe til med å
spare penger og beskytte miljøet ved å fremme
energie´ektive produkter og vaner.
Alle ASUS-produkter med ENERGY STAR-logoen er i samsvar med
ENERGY STAR-standarden, og energisparende funksjoner er aktivert som
standard. Skjermen og datamaskinen settes automatisk i dvalemodus
etter 10 og 30 minutter uten aktivitet fra brukeren. For å vekke opp
datamaskinen, klikker du på musen eller trykker på en tast på tastaturet.
informasjon om energistyring og hvilke fordeler den gir for miljøet.
Besøk også http://www.energystar.gov for nærmere informasjon om
fellesprogrammet ENERGY STAR.
TIPS:
Energy Star støttes IKKE på Freedos og Linux-baserte produkter.
Sample
This manual is suitable for devices