ASUS A4110 user manual download (Page 62 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 62 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
62
Opplysning om belegg
VIKTIG!
Elektrisk isolasjon og brukersikkerhet er oppnådd ved påføring
av et belegg som isolerer enheten med unntak av områdene for inn- og
utdatakontakter.
Unngå hørselstap
For å forhindre mulig hørselsskade, ikke lytt ved høye lydnivåer for
lengre perioder.
Sample
This manual is suitable for devices