ASUS A4110 user manual download (Page 61 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 61 of 64
REACH merknader
I samsvar med REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and
Restriction of Chemicals)-regelverket, publiserer vi de kjemiske sto´ene
i våre produkter på ASUS REACH-nettstedet på http://csr.asus.com/
english/REACH.htm.
Erklæring om samsvar med globale
miljøregelverk
ASUS følger et grønt designkonsept under utforming og produksjon
av produktene sine, og kvalitetssikrer hvert trinn i livssyklusen til ASUS-
produkter slik at de er på linje med globale miljøregelverk. I tillegg
kunngjør ASUS relevant informasjon basert på krav i lovverkene.
Les http://csr.asus.com/english/Compliance.htm for å ±nne kunngjort
informasjon basert på lovverk ASUS er i samsvar med:
Japan JIS-C-0950 Materialdeklarasjoner
EU REACH SVHC
Korea RoHS
ASUS-resirkulering / Returtjenester
ASUS programmer for resirkulering og retur springer ut fra vår
forpliktelse til å følge de høyeste standarder for å beskytte det
globale miljøet. Vi tror på å levere løsninger til deg slik at du kan
ansvarlig resirkulere våre produkter, batterier, andre komponenter
samt emballasjen. Gå til http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for
detaljert resirkuleringsinformasjon på forskjellige regioner.
ASUS Alt-i-én-PC-en
61
Sample
This manual is suitable for devices