ASUS A4110 user manual download (Page 60 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 64
IKKE DEMONTER
Garantien gjelder ikke for produkter som
har blitt demontert av brukere
Advarsel for litiumion-batteriet
ADVARSEL
: Fare for eksplosjon hvis batteriet er feil montert.
Benytt samme batteritype eller tilsvarende batteritype som er
anbefalt av produsenten. Kast defekte batterier i henhold til
produsentens instruksjoner.
Ikke utsett for væsker
IKKE utsett for eller bruk i nærheten av væsker, regn eller fuktighet. Dette
produktet er ikke vann- eller oljesikkert.
Dette symbolet av en søppeldunk med kryss over betyr at produktet
(elektrisk, elektronisk utstyr og knapp-celle-batterier som inneholder
kvikksølv) ikke må kastes med kommunalt avfall. Kontakt lokale
myndigheter for reguleringer om avhending av elektroniske
produkter.
IKKE kast batteriet sammen med vanlig husholdningsavfall. Symbolet
med en utkrysset søppelkasse betyr at batteriet ikke bør kastes
sammen med vanlig husholdningsavfall.
ASUS Alt-i-én-PC-en
60
Sample
This manual is suitable for devices