ASUS A4110 user manual download (Page 6 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 6 of 64
Om denne veiledningen
Denne veiledningen inneholder informasjon om maskinvare- og
programvarefunksjonene til ASUS All-in-One PC, sortert inn i følgende
kapitler:
Kapittel 1: Maskinvareoppsett
Dette kapitlet viser informasjon om maskinvarekomponentene til
ASUS All-in-One PC.
Kapittel 2: Bruke ASUS All-in-One PC
Dette kapitlet gir deg informasjon om bruk av ASUS All-in-One
PC.
Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10
Dette kapitlet gir en oversikt over bruk av Windows® 10 på ASUS
All-in-One PC.
Kapittel 4: Gjenopprette systemet ditt
Dette kapitlet inneholder alternativer for gjenoppretting på ASUS
All-in-One PC.
Tillegg
Denne delen inneholder varsler og sikkerhetserklæringer for
ASUS All-in-One PC.
ASUS Alt-i-én-PC-en
6
Sample
This manual is suitable for devices