ASUS A4110 user manual download (Page 59 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 59 of 64
Trådløs driftskanal for forskjellige domener
Nord-Amerika
2.412-2.462 GHz
Ch01 through CH11
Japan
2.412-2.484 GHz
Ch01 through Ch14
Europe ETSI
2.412-2.472 GHz
Ch01 through Ch13
CE-merkeadvarsel
Dette er et produkt i klasse B. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radioforstyrrelser, og i disse tilfellene kan brukeren måtte
utføre passende tiltak.
Wi-Fi-området 5150–5350 MHz skal begrenses til innendørs bruk for
landene som er oppført i tabellen:
AT
BE
BG
CZ
DK
EE
FR
DE
IS
IE
IT
EL
ES
CY
LV
LI
LT
LU
HU
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SI
SK
TR
FI
SE
CH
UK
HR
ASUS Alt-i-én-PC-en
59
Sample
This manual is suitable for devices