ASUS A4110 user manual download (Page 58 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 64
Endringer eller modi±seringer som ikke er uttrykkelig godkjent av
parten som er ansvarlig for samsvar kan annullere brukerens tillatelse til
å håndtere utstyret.
Denne enheten er i overensstemmelse med FCC regeldel 15. Operasjon
er underlagt de to følgende vilkårene: (1) Dette utstyret må ikke
medføre skadelige forstyrrelser. (2) Denne enheten må godta all
forstyrrelse mottatt, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket
operasjon.
Denne enheten er begrenset til innendørs bruk når den brukes i
frekvensområdet 5,15 til 5,25 GHz.
Advarsel om RF-eksponering
Dette utstyret må installeres og brukes i henhold til instruksjoner som er
gitt og antennen(e) som brukes for denne senderen må installeres med
en avstand på minst 20 cm fra alle personer og må ikke installeres på
samme plass eller brukes sammen med andre antenner eller sendere.
Sluttbrukere og installatører må få instruksjoner om installasjon av
antennen og bruksvilkår for senderen slik at de møter kravene for RF-
eksponering.
VIKTIG!
Bruk utendørs i 5,15–5,25 GHz-båndet er forbudt. Enheten har
ingen Ad-hoc-kapasitet for 5250–5350 og 5470–5725 MHz.
ADVARSEL:
Alle endringer som ikke er uttrykkelig godkjent av
lisensinnehaveren av denne enheten, kan gjøre brukerens rett til å bruke
utstyret virkningsløs.
ASUS Alt-i-én-PC-en
58
Sample
This manual is suitable for devices