ASUS A4110 user manual download (Page 57 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 64
Tillegg
Merknader
ERKLÆRING OM INTERFERENS FRA
DET AMERIKANSKE FØDERALE
KOMMUNIKASJONSTILSYNET (FCC = FEDERAL
COMMUNICATIONS COMMISSION)
Dette utstyret har vært testet, overholder grensene for klasse B digitalt
utstyr, og er i samsvar til del 15 i FCC-bestemmelsene. Disse grensene
er satt opp for å opprettholde akseptabel beskyttelse mot skadelige
forstyrrelser når utstyret er brukt i et bolig miljø. Dette utstyret
genererer, bruker og kan sende ut energi med radiofrekvenser. Hvis det
ikke er installert i henhold til bruksanvisningen kan det gi skadelige
forstyrrelser på annen radiokommunikasjon. Det er ingen garanti for
at en forstyrrelse kan ±nne sted under en spesiell installasjon. Dersom
dette utstyret ikke skaper farlig forstyrrelse til radio- eller ³ernynmottak,
som kan bestemmes ved å skru utstyret av og på, oppmuntres brukeren
til å prøve å rette opp forstyrrelsen på en eller ²ere av følgende måter:
Endre retning eller plassering av mottaker antennen.
Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
Koble utstyret til et uttak på en annen krets enn det mottakeren
er koblet til på.
Ta kontakt med forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker
for hjelp.
ASUS Alt-i-én-PC-en
57
Sample
This manual is suitable for devices