ASUS A4110 user manual download (Page 55 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 55 of 64
Go back to an earlier build (Gå tilbake til en tidligere build)
– Dette alternativet lar deg gå tilbake til en tidligere build. Bruk
dette alternativet hvis denne builden ikke fungerer for deg.
Advanced startup (Avansert oppstart)
– Dette alternativet lar
deg utføre andre avanserte alternativer for gjenoppretting på
ASUS Alt-i-én-PC-en:
Bruk en USB-stasjon, nettverkstilkobling eller Windows-
gjenopprettings-DVD for å starte ASUS Alt-i-én-PC-en.
-
Bruk
Troubleshoot (Feilsøking)
for å aktivere noen
av disse avanserte gjenopprettingsalternativene:
System Restore (Systemgjenoppretting), System Image
Recovery (Systembildegjenoppretting), Startup Repair
(Oppstartsreparasjon), Command Prompt (Kommandolinje),
UEFI Firmware Settings (UEFI-fastvareinnstillinger), Startup
Settings (Oppstartsinnstillinger).
Utføre et gjenopprettingsalternativ
Se følgende trinn hvis du vil ha tilgang til og bruke noen av de
tilgjengelige alternativene for gjenoppretting på ASUS Alt-i-én-PC-en.
1.
Start
Settings (Innstillinger)
, og velg
Update and security
(Oppdatering og sikkerhet).
ASUS Alt-i-én-PC-en
55
Sample
This manual is suitable for devices