ASUS A4110 user manual download (Page 54 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 54 of 64
Gjenopprette systemet ditt
Med gjenopprettingsalternativene på ASUS Alt-i-én-PC-en kan du
gjenopprette systemet til den opprinnelige tilstanden eller bare
oppdatere innstillingene for å forbedre ytelsen.
VIKTIG!
Sikkerhetskopier alle data±lene dine før du gjenoppretter noe på
ASUS Alt-i-én-PC-en.
Noter viktige tilpassede innstillinger som for eksempel
nettverksinnstillinger, brukernavn og passord for å unngå tap av
data.
Sørg for at ASUS Alt-i-én-PC-en er koblet til en strømkilde før du
tilbakestiller systemet.
Windows® 10 støtter følgende alternativer for gjenoppretting:
Behold ²lene mine
– Med dette alternativet kan du oppdatere
ASUS Alt-i-én-PC-en uten at personlige ±ler påvirkes (bilder,
musikk, videoer, dokumenter).
Med dette alternativet, kan du gjenopprette ASUS Alt-i-én-PC-en
til standardinnstillingene og slette andre installerte apper.
Fjern alt
–Dette alternativet tilbakestiller ASUS Alt-i-én-PC-en til
fabrikkinnstillingene. Du må sikkerhetskopiere data før du gjør
dette.
ASUS Alt-i-én-PC-en
54
Sample
This manual is suitable for devices