ASUS A4110 user manual download (Page 50 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 50 of 64
Slå av ASUS Alt-i-én-PC-en
Du kan slå av ASUS Alt-i-én-PC-en din ved å gjøre et av følgende:
eller
Åpne Start-menyen, og velg deretter
>
Shut down (Avslutt)
for å slå av normalt.
Fra påloggingsskjermen velger du
>
Shut
down (Avslutt)
.
Trykk
for å avslutte Windows. Velg
Shut down (Avslutt)
fra rullegardinlisten, og
velg deretter
OK.
Hvis ASUS Alt-i-én-PC-en ikke svarer, trykk og
hold strømknappen i minst ±re (4) sekunder til
ASUS Alt-i-én-PC-en slås av.
ASUS Alt-i-én-PC-en
50
Sample
This manual is suitable for devices