ASUS A4110 user manual download (Page 49 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 49 of 64
7.
Gå tilbake til
Network and Sharing Center
(Nettverks- og delingssenter)
-vinduet, og klikk
Set up a new connection or network (Sett opp en
ny tilkobling eller nettverk)
.
8.
Velg
Connect to the Internet (Koble til Internett)
,
og klikk
Next (Neste)
.
9.
Velg
Broadband (PPPoE) (Bredbånd (PPPoE))
.
10.
Skriv inn brukernavn, passord og tilkoblingsnavn,
og trykk deretter
Connect (Koble til)
.
11.
Klikk
Close (Lukk)
for å avslutte kon±gurasjonen.
12.
Velg
på oppgavelinjen, og klikk deretter
tilkoblingen du opprettet.
13.
Skriv inn brukernavn og passord, og trykk
Connect
(Koble til)
for å starte tilkoblingen til Internett.
Kon²gurere en statisk IP-nettverkstilkobling
eller
1.
Gjenta trinn 1 til 5 under
Koble til en dynamisk IP/
PPPoE-nettverksforbindelse
.
2
Trykk på
Use the following IP address (Bruk
følgende IP-adresse)
.
3.
Skriv inn IP-adressen, nettverksmasken og
standard gateway fra din tjenesteleverandør.
4.
Hvis nødvendig, kan du også skrive inn
foretrukket DNS-serveradresse og alternativ DNS-
serveradresse og deretter trykke på
OK
.
ASUS Alt-i-én-PC-en
49
Sample
This manual is suitable for devices