ASUS A4110 user manual download (Page 48 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 48 of 64
Koble til kablede nettverk
Du kan også koble til kablede nettverk, som lokale nettverk og
bredbåndsforbindelser til Internett,
ved hjelp av ASUS Alt-i-én-PC-ens
LAN-port.
TIPS:
Kontakt Internett-leverandøren din (ISP) for detaljer eller
nettverksadministratoren for hjelp med å sette opp Internett-forbindelsen.
For å kon±gurere innstillingene henviser du til følgende
fremgangsmåter.
VIKTIG!
Sørg for at en nettverkskabel er koblet til mellom LAN-porten
på ASUS Alt-i-én-PC-en og et lokalt nettverk før du utfører følgende
handlinger.
Kon²gurere en dynamisk IP/PPPoE-nettverksforbindelse
eller
1.
Start
Settings (Innstillinger).
2.
Velg
Network & Internet (Nettverk og Internett).
3.
Velg
Ethernet > Network and Sharing Center
(Nettverks- og delingssenter).
4.
Velg LAN, og velg
Properties (Egenskaper)
.
5.
Velg
Internet Protocol Version 4(TCP/IPv4)
(Internet Protocol versjon 4 (TCP/IPv4))
, og klikk
deretter
Properties (Egenskaper)
.
6.
Velg
Obtain an IP address automatically (Motta
IP-adresse automatisk)
, og klikk
OK
.
TIPS:
Gå videre til de neste trinnene hvis du bruker PPPoE-
forbindelse.
ASUS Alt-i-én-PC-en
48
Sample
This manual is suitable for devices