ASUS A4110 user manual download (Page 47 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 47 of 64
eller
1.
Åpne
Settings (Innstillinger)
fra Start-menyen.
2.
Velg
Devices (Enheter)
,
velg
Bluetooth
for å søke
etter Bluetooth-aktiverte enheter.
3.
Velg en enhet fra listen. Sammenlign passordet på
ASUS Alt-i-én-PC-en med passordet som ble sendt
til den valgte enheten. Hvis de er det samme, velger
du
Yes (Ja)
for å pare ASUS Alt-i-én-PC-en med
enheten.
MERK:
For noen Bluetooth-aktiverte enheter, kan du bli
bedt om å taste inn passordet til ASUS Alt-i-én-PC-en.
Bluetooth
Bruk Bluetooth til å muliggjøre trådløse dataoverføringer med andre
Bluetooth-aktiverte enheter.
Pare med andre Bluetooth-aktiverte enheter
Du må pare ASUS Alt-i-én-PC-en med andre Bluetooth-aktiverte
enheter før du kan overføre data. Koble enhetene sammen ved hjelp av
følgende trinn:
ASUS Alt-i-én-PC-en
47
Sample
This manual is suitable for devices