ASUS A4110 user manual download (Page 45 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
45
Starter
Search (Søk)
Starter
Project (Prosjekt)
-panelet
Åpner
Kjør
-vinduet
Åpner
Hjelpemiddelsenter
Åpner hurtigmenyen til startknappen
Starter forstørrelsesikonet og zoomer inn på
skjermen
Zoomer ut på skjermen
Åpner
Narrator
-innstillingene
Sample
This manual is suitable for devices