ASUS A4110 user manual download (Page 44 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
44
\
Åpner
Start menu (Start-menyen)
Starter
Action Center (Handlingssenter)
Starter skrivebordet
Starter
File Explorer (Filutforsker)
Åpner
Share (Del)
-panelet
Åpner
Settings (Innstillinger)
Starter
Connect (Koble til)
-panelet
Aktiverer låseskjermen
Minimerer vinduet som for øyeblikket er aktivt
Andre tastatursnarveier
Med tastaturet, kan du også bruke følgende snarveier for å hjelpe deg
med å starte applikasjoner og navigere i Windows® 10.
Sample
This manual is suitable for devices