ASUS A4110 user manual download (Page 42 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
42
Bruke Snap
eller
1.
Start appen du vil feste.
2.
Dra tittellinjen til appen, og slippe den til kanten
av skjermen for å feste den.
3.
Start en ny app, og gjenta trinnene over for å feste
en til app.
1.
Start appen du vil feste.
2.
Trykk og hold
-knappen, og bruk piltastene
for å feste appen.
3.
Start en ny app, og gjenta trinnene over for å feste
en til app.
Sample
This manual is suitable for devices