ASUS A4110 user manual download (Page 41 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
41
Snap-funksjon
Snap-funksjonen viser apper side om side, som lar deg arbeide eller
bytte mellom apper.
Snap-punkter
Du kan dra og slippe apper til disse punktene for å smekke dem på
plass.
Sample
This manual is suitable for devices