ASUS A4110 user manual download (Page 4 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 4 of 64
Kapittel 3: Arbeide med Windows® 10
Starte opp for første gang
......................................................................................
33
Start-meny
...................................................................................................................
34
Windows
®
-apper
........................................................................................................
36
Arbeide med Windows®-apper
.................................................................................
37
Tilpasse Windows®-apper
...........................................................................................
37
Oppgavevisning
.........................................................................................................
40
Snap-funksjon
.............................................................................................................
41
Snap-punkter
...................................................................................................................
41
Handlingssenter
.........................................................................................................
43
Andre tastatursnarveier
..........................................................................................
44
Koble til trådløse nettverk
......................................................................................
46
Wi-Fi-kobling
....................................................................................................................
46
Bluetooth
..........................................................................................................................
47
Koble til kablede nettverk
......................................................................................
48
Slå av ASUS Alt-i-én-PC-en
.....................................................................................
50
Sette ASUS Alt-i-én-PC-en i hvilemodus
...........................................................
51
Kapittel 4: Gjenopprette systemet ditt
Gå inn i BIOS-oppsettet
...........................................................................................
53
Raskt gå inn i BIOS
..........................................................................................................
53
Gjenopprette systemet ditt
....................................................................................
54
Utføre et gjenopprettingsalternativ
........................................................................
55
ASUS Alt-i-én-PC-en
4
Sample
This manual is suitable for devices