ASUS A4110 user manual download (Page 34 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 34 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
34
Start-meny
Start-menyen er den viktigste inngangsporten til ASUS Alt-i-én-PC-ens
programmer, Windows®-apper, mapper og innstillinger.
Du kan bruke Start-menyen til følgende vanlige aktiviteter:
Starte programmer eller Windows®-apper
Åpne ofte brukte programmer eller Windows®-apper
Juster innstillinger for ASUS Alt-i-én-PC
Få hjelp med Windows-operativsystemet
Slå av ASUS Alt-i-én-PC
Logge av Windows eller bytte til en annen brukerkonto
Endre kontoinnstillinger, låse eller logge av kontoen din
Åpne Start-menyen
Avslutte, starte på nytt eller sette ASUS Alt-i-én-PC-en i hvilemodus
Start Alle apper
Starte Oppgavevisning
Starte en app fra oppgavelinjen
Starte en app fra Start-skjermen
Starte Filutforsker
Starte Innstillinger
Start Søk
Sample
This manual is suitable for devices