ASUS A4110 user manual download (Page 33 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
33
Kapittel 3: Arbeide med
Windows® 10
Starte opp for første gang
Når du starter ASUS Alt-i-én-PC-en for første gang, vises en serie med
skjermer for å hjelpe deg med kon±gurering av de grunnleggende
innstillingene for Windows® 10-operativsystemet.
Starte opp for første gang:
1.
Trykk på strømknappen på Alt-i-én-PC-en. Vent et par minutter til
oppsettsskjermen vises.
2.
Fra oppsettsskjermen velger du et språk som skal brukes på Alt-i-
én-PC-en.
3.
Les lisensvilkårene, og klikk på I Accept (Jeg godtar).
4.
Følg anvisningene på skjermen for å kon±gurere de følgende
grunnelementene:
Personlig tilpasning
Kom på nett
Innstillinger
Din konto
5.
Når du har kon±gurert de grunnleggende elementene, fortsetter
Windows® 10 med å installere apper og foretrukne innstillinger.
6.
Når installasjonsprosessen er fullført, vises Skrivebordet.
MERK:
Skjermbildene i dette kapittelet er kun ment som en referanse.
Sample
This manual is suitable for devices