ASUS A4110 user manual download (Page 31 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 31 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
31
Fingergliding
Dra
Skyv ±ngeren din for å bla opp
og ned og skyv ±ngeren din for
å panorere skjermen til venstre
eller høyre.
Dra for å lage en
markeringsboks rundt
²ere elementer.
Dra og slipp et element for
å ²ytte den til et nytt sted.
Sample
This manual is suitable for devices