ASUS A4110 user manual download (Page 29 of 64)

Languages: Norwegian
Pages:64
Description:ASUS A4110 series user’s manual for Norwegian
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 64
ASUS Alt-i-én-PC-en
29
MERK:
Følgende skjermbilder er bare for referanse.
Berøringsskjermover²aten kan se forskjellig ut fra modell til modell.
Sveiping fra venstre kant
Sveiping fra høyre kant
Sveip fra venstre kant av
skjermen for å starte
Task view
(Oppgavevisning)
.
Sveip fra høyre kant av skjermen
for å starte
Action Center
(Handlingssenter)
.
Bevegelser for berøringsskjermen
Bevegelser lar deg starte programmer og få tilgang til innstillingene
på ASUS alt-i-én-PC-en. Se følgende illustrasjoner når du bruker
håndbevegelser på berøringsskjermen.
Bruke berøringsskjermbevegelser på
Windows® 10
Bevegelsene lar deg starte programmer og få tilgang til innstillingene
på ASUS alt-i-én-PC-en. Funksjonene kan aktiveres ved å bruke
håndbevegelsene på ASUS alt-i-én-PC-ens skjermpanel.
Sample
This manual is suitable for devices